Външна топлоизолация

Наш приоритет е изработката на външна топлоизолация на стари и нови къщи, кооперации и блокове. Използваме алпийски способ или скелета – според конкретния случай и ситуация.

Топлоизолация по алпийски способ

Поставянето на топлоизолация не само пести средства за отопление и охлаждане на сградата, но пази и конструкцията от ерозия. За да изпълнява добре функциите си, много важно е в изработката ѝ да бъдат вложени качествени материали и да не се допускат компромиси при реализацията.

Когато обектът е висок, със сложна архитектурна форма и специфични изисквания, с изпълнението му се ангажират строителни алпинисти. Те са отлично квалифицирани. Успяват с лекота да достигнат и най-отдалечените труднодостижими със скеле повърхности. Работят спокойно и изпипват и най-малките детайли. Така сроковете за работа се скъсяват, а качеството на Вашата нова топлоизолация е гарантирано.

външна Топлоизолация на скеле

Работата със скеле е обичайният способ за поставяне на външна топлоизолация на фасади и външни стени. Използваме модерна модулна система, която позволява бързо сглобяване и разглобяване при нужда и гъвкавост при организация на работата.

Скелето дава възможност за качествено изпълнение на планираните строително-монтажни дейности при реализацията на Вашата топлоизолация. Висококвалифицираният ни екип се труди спокойно и сигурно според технологичните предписания, без да поема никакъв риск.

Работим с модерни топлоизолационни системи, материали и консумативи и прилагаме високотехнологични цялостни решения. Изпълняваме стриктно поетите срокове без никакви компромиси с качеството. Изолационната обшивка на Вашата сграда ще пести средства и ще я пази от влага и ерозия години наред.